کارنو وزین سریر

گارانتی خودروهای میتسوبیشی

گارانتی خودروهای میتسوبیشی

 

موارد گارانتی

تمامی قطعات اتومبیل ( به غیر از لاستیک خودرو ) که توسط شرکت میتسوبیشی موتورز ساخته یا تحویل شده باشند، چنانچه در شرایط عادی و استفاده صحیح از خودرو مورد بهره برداری قرارگیرند و خارج از فرسودگی طبیعی باشد ولی به علت کیفیت نامناسب مواد اولیه یا ایراد در مراحل طراحی و ساخت معیوب شده و عملکرد آنها صحیح نباشد، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرند.

 

مدت اعتبار گارانتی

دوره گارانتی این خودرو پنج سال از تاریخ تحویل خودرو به مشتری یا صد و پنجاه هزار کیلومتر کارکرد (هر کدام زودتر فرا برسد) می باشد. دوره گارانتی خودرو قابل تمدید نبوده مگر بر اساس ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در این خصوص کارشناسی و تایید موضوع در اختیار شرکت آرین موتور پویا می باشد.

 

ضوابط گارانتی

 •  قطعات تعویض شده گارانتی ( داغی قطعات ) متعلق به شرکت آرین موتور پویا بوده و به هیچ عنوان به مالک خودرو تحویل نمی گردد .

 •  کلیه خدمات و سرویسهای گارانتی بدون اخذ هرگونه هزینه عملیات تعمیرگاهی و قطعات از مشتری توسط عاملیتهای مجاز شرکت آرین موتور پویا انجام خواهد شد. بدیهی است، این تعهدات درخصوص خدمات انجام شده توسط تعمیرگاه های غیر از عاملیتهای مجاز شرکت معتبر نخواهد بود .

 •  در حفظ و نگهداری دفترچه گارانتی و اسناد مربوطه خودرو دقت کامل را مدنظر قراردهید. بدیهی است، صدور دفترچه المثنی گارانتی بر اساس ضوابط و دستورالعمل مربوطه فقط در موارد خاص و طی انجام مراحل قانونی صورت خواهد گرفت .

 •  کلیه عاملیتهای مجاز شرکت آرین موتور پویا ملزم به پذیرش خودروهای میتسوبیشی تحت پوشش شرکت و همچنین صدور فاکتور سیستمی براساس سیستم جامع شرکت طی دوره گارانتی و خارج از آن در دوران تعهد می باشند .

 •  قطعات تعویض شده غیر گارانتی توسط عاملیتهای مجاز شرکت ( داغی قطعات ) متعلق به مالک خودرو بوده و در هنگام تحویل خودرو باید به مشتری تحویل گردد .

 •  اگر خودرو به غیر از شرایط استاندارد تعریف شده توسط سازنده آن مورد استفاده قرار گیرد، شرکت میتسوبیشی موتورز و نماینده رسمی آن شرکت آرین موتور پویا در ایران هیچ مسئولیتی در برابر گارانتی خودرو و قطعات آن نخواهد داشت. ( بعنوان مثال حمل بار بیش از حد مجاز داخل خودرو یا استفاده از خودرو در مسابقات اتومبیلرانی )

 •  پذیرش گارانتی خودرو از طرف شرکت آرین موتور پویا نماینده رسمی شرکت میتسوبیشی موتورز منوط به رعایت و اجرای کامل ضوابط و مقررات گارانتی و انجام کلیه سرویسهای تعریف شده خودرو اعم از سرویس اولیه، ادواری وفراخوانها در عاملیتهای مجاز شرکت می باشد .

 •  درصورت خرید و فروش خودرو در داخل کشور، گارانتی خودرو قابل انتقال از مالک پیشین به مالک جدید خواهد بود .

 •  خدمات امداد سیار خودروهای میتسوبیشی تحت پوشش شرکت آرین موتور پویا درصورتی که نقص فنی تحت پوشش گارانتی باشد، رایگان می باشد . ( هزینه ایاب و ذهاب امداد رسان ، دستمزد تعمیرات، هزینه قطعات و انتقال خودرو ).

 

موارد خارج از گارانتی

مواردی که بر اساس ضوابط و مقررات توسط شرکت آرین موتور پویا در محدوده تعهدات گارانتی قرار نمی گیرند عبارتند از :
 •  پی آمدها و هر گونه نقص فنی ناشی از عدم استفاده صحیح و غیر متعارف، بی دقتی و نگهداری نامناسب خودرو.

 •  عواقب ناشی از فرسودگی و استهلاک متداول خودرو و قطعات استهلاکی از جمله ( لاستیک ها شمعها، لنت ترمزها، تسمه ها، دیسک و صفحه کلاچ، تیغه برف پاک کن، لامپ، تایر )

 •  استهلاک تودوزی و تزئینات داخلی در اثر قرار گرفتن در معرض نور خورشید و شرایط طبیعی و روزمره استفاده.

 •  مواد و قطعات مصرفی شامل روغنها، گریس، واسکازین، مایعات خنک کننده و ضدیخ، مایع شیشه شوی، فیوزها و فیلترها از جمله فیلتر روغن موتور فیلتر سوخت و فیلتر کابین و...،

  .

  •  پس از بررسی فنی کارشناسان شرکت آرین موتور پویا چنانچه قطعات استهلاکی دچار عیوب کیفی باشند با توجه به میزان کارکرد خودرو ( کیلومتر و زمان ) مشمول گارانتی خواهند شد .

 •  هزینه های مربوط به عملیات سرویس و نگهداری عادی خودرو مانند بازرسی ها و آچارکشی، تنظیمات معمول، تعویض روغن و همچنین هزینه و دستمزد موارد قید شده در بندهای 2 و 3 موارد خارج از شمول گارانتی.

 •  نصب و استفاده از قطعات غیر استاندارد و غیر اصلی .

 •  هرگونه نقص که برای رنگ خودرو در قسمت حمل بار به وجود آید .

 •  هزینه ها و خسارات جنبی و غیر مستقیم ناشی از نقص فنی مشمول گارانتی از جمله زحمات، ضایع شدن وقت، از بین رفتن اموال شخصی، سوخت، تلفن، مسافرت .

 •  خسارات ناشی از موارد ذیل:

  •  تصادف، ضربه، خراش، سنگ خوردگی، اثرات تابش نور خورشید، تگرگ و طوفان

  •  بارش باران های اسیدی، شهد گیاهان، فضولات پرندگان و پاشش مواد شیمیایی

  •  خسارات ناشی از هرگونه بلایای طبیعی مانند سیل، صاعقه، آتش سوزی، زلزله و اتفاقاتی مانند جنگ و آشوب .

 

ضوابط لغو گارانتی
هریک از موارد ذیل براساس ضوابط و مقررات گارانتی موجب ابطال گارانتی خودرو خواهد شد :
 •  عدم انجام سرویس اولیه و هر یک از سرویسهای ادواری درج شده در دفترچه گارانتی و راهنمای خدمات پس از فروش خودرو .
 •  هرگونه نصب و استفاده از قطعات غیر اصلی و غیر استاندارد .
 •  نصب قطعات معیوب که در نتیجه آن خسارتی به دیگر قطعات وارد شود .
 •  سهل انگاری و عدم مطالعه کامل دفترچه گارانتی و راهنمای خدمات پس از فروش و همچنین راهنمای استفاده از خودرو به گونه ای که سبب بروز نقص فنی در خودرو گردد .
 •  حمل بار و سرنشین بیش از استاندارد تعریف شده خودرو .
 •  ایجاد هر نوع تغییر در ساختار خودرو مانند تغییر در ارتفاع خودرو، تغییر سیستم روشنایی و صوتی خودرو و هر نوع تغییر کلی یا جزئی دیگر .
 •  هرگونه دستکاری و تعویض سیستم کیلومتر شمار خودرو و هر یک از قطعات خودرو .
 •  استفاده از سوخت و روانکارهای مصرفی غیر استاندارد ( روغن موتور ، روغن ترمز ، واسکازین و . . . ) نوع روانکارهای مصرفی باید براساس اطلاعات درج شده در این دفترچه یا دفترچه راهنمای استفاده از خودرو باشد .
 •  نصب هر نوع قطعه و یا تجهیزات اضافی .
 •  حذف هر نوع قطعه و یا تجهیزات از خودرو .
 •  مراجعه جهت هر نوع سرویس، تعمیرات جزئی و کلی به تعمیرگاههای متفرقه بغیر از عاملیتهای مجاز شرکت آرین موتور پویا.
 •  هر نوع کاربری غیر استاندارد و تایید نشده از طرف شرکت .
 •  استفاده از رینگ و تایری که مطابق استانداردهای تعریف شده برای خودرو نباشد .

کیفیتی که انتظار دارید با قیمتی که ! انتظار ندارید